Nazwa pełna

AUBE POLSKA SPÓŁDZIELNIA "ŚWIT" I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000836195

NIP

5732865506

REGON

364568974

Adres siedziby

Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 55 / 4, 42-218 Częstochowa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Data rejestracji

27 marca 2020 r.

Wielkość organizacji

Mała

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy wspólnik uprawniony jest do reprezentowania spółki tylko łącznie z innym wspólnikiem lub prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019