Nazwa pełna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW ENERGETYKI POLSKIEJ

KRS

0000835298

NIP

7010977119

REGON

385855973

Adres siedziby

Mysia 2, 00-496 Warszawa, Polska

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

Data rejestracji

26 marca 2020 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji związku oraz składania oświadczeń woli w jego imieniu uprawniony jest prezes zarządu lub dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Rada Główna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020