Poprzednio

SUPER-PHARM POLAND

Nazwa pełna

SUPER-PHARM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000083512

NIP

5252175977

REGON

016317049

Adres siedziby

Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

21 stycznia 2002 r.

Kapitał zakładowy

410 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawnieni są: 1) przy zaciąganiu w imieniu spółki zobowiązań przekraczających jeden milion złotych - dwóch członków zarządu łącznie z prokurentem 2) w pozostałych sprawach - dwóch członków zarządu albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  410 tys. zł

  Liczba udziałów

  4100

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Prokurenci
 • SAMOISTNA

 • Od 30 października 2018 r.

  SAMOISTNA

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

17,4 mln zł

2020 r.

5,8 mln zł

2015 r.

11,2 tys. zł

2013 r.

1,5 tys. zł

2010 r.

581 zł

2009 r.

762,9 zł

2007 r.

4,8 tys. zł

2007
2009
2010
2013
2015
2020
2021
4,8 tys. zł 762,9 zł 581 zł 1,5 tys. zł 11,2 tys. zł 5,8 mln zł 17,4 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 60208 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY- REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020