Nazwa pełna

FUNDACJA EDUKACJA DO WARTOŚCI

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000834289

NIP

5252818719

REGON

385808710

Data rejestracji

13 marca 2020 r.

Adres siedziby

Stefana Jaracza 10 / 1, 00-378 Warszawa, Polska

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Fundację reprezentuje dwóch członków zarządu fundacji lub jeden członek zarządu fundacji i pełnomocnik powołany przez zarząd fundacji.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020