Nazwa pełna

FUNDACJA EDUKACJA DO WARTOŚCI

KRS

0000834289

NIP

5252818719

REGON

385808710

Adres siedziby

Stefana Jaracza 10 / 1, 00-378 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

13 marca 2020 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Fundację reprezentuje dwóch członków zarządu fundacji lub jeden członek zarządu fundacji i pełnomocnik powołany przez zarząd fundacji.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020