Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "WIGILIA DLA SAMOTNYCH I BEZDOMNYCH"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000083322

NIP

7542723371

REGON

532324274

Data rejestracji

11 lutego 2002 r.

Data ostatniej zmiany

23 maja 2019 r.

Adres siedziby

Prószkowska 74, Opole, 45-737 Opolu, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Działalność agencji reklamowych

  • Wydawanie książek

  • Badanie rynku I opinii publicznej

  • Działalność wspomagająca edukację

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
  • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Wszelkie dokumenty dotyczące spraw majątkowych podpisywane są przez prezesa zarządu, jednego z wiceprezesów I skarbnika. Dokumenty finansowe I inne nie dotyczące spraw majątkowych stowarzyszenia podpisuje prezes lub jeden z wiceprezesów.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016