Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

15,8 tys. zł

2021 r.

124,7 tys. zł

2020 r.

795,5 tys. zł

2019 r.

6 mln zł

2018 r.

72,6 tys. zł

2017 r.

4,9 mln zł

2016 r.

80,3 tys. zł

2015 r.

75,6 tys. zł

2014 r.

77,6 tys. zł

2013 r.

35,1 tys. zł

2012 r.

135 tys. zł

2011 r.

286,8 tys. zł

2010 r.

306,1 tys. zł

2009 r.

236,3 tys. zł

2008 r.

293,1 tys. zł

2007 r.

249,1 tys. zł

2006 r.

1,4 mln zł

2005 r.

155,2 tys. zł

2004 r.

91 tys. zł

2003 r.

271,4 tys. zł

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
271,4 tys. zł 91 tys. zł 155,2 tys. zł 1,4 mln zł 249,1 tys. zł 293,1 tys. zł 236,3 tys. zł 306,1 tys. zł 286,8 tys. zł 135 tys. zł 35,1 tys. zł 77,6 tys. zł 75,6 tys. zł 80,3 tys. zł 4,9 mln zł 72,6 tys. zł 6 mln zł 795,5 tys. zł 124,7 tys. zł 15,8 tys. zł