Nazwa pełna

DRUKARNIA "JASŁO" KOSIBA SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000008313

NIP

6851006017

REGON

370268575

Adres siedziby

Mickiewicza 158, 38-200 Jasło, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Data rejestracji

20 kwietnia 2001 r.

Wielkość organizacji

Mała

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Ryszard kosiba - jednoosobowo. Krystyna kosiba i marek kosiba łącznie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Podatek dochodowy

Zysk brutto

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

15,8 tys. zł

2021 r.

124,7 tys. zł

2020 r.

795,5 tys. zł

2019 r.

6 mln zł

2018 r.

72,6 tys. zł

2017 r.

4,9 mln zł

2016 r.

80,3 tys. zł

2015 r.

75,6 tys. zł

2014 r.

77,6 tys. zł

2013 r.

35,1 tys. zł

2012 r.

135 tys. zł

2011 r.

286,8 tys. zł

2010 r.

306,1 tys. zł

2009 r.

236,3 tys. zł

2008 r.

293,1 tys. zł

2007 r.

249,1 tys. zł

2006 r.

1,4 mln zł

2005 r.

155,2 tys. zł

2004 r.

91 tys. zł

2003 r.

271,4 tys. zł

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
271,4 tys. zł 91 tys. zł 155,2 tys. zł 1,4 mln zł 249,1 tys. zł 293,1 tys. zł 236,3 tys. zł 306,1 tys. zł 286,8 tys. zł 135 tys. zł 35,1 tys. zł 77,6 tys. zł 75,6 tys. zł 80,3 tys. zł 4,9 mln zł 72,6 tys. zł 6 mln zł 795,5 tys. zł 124,7 tys. zł 15,8 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

16,1 mln zł

10,8 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001