Nazwa pełna

FUNDACJA INSTYTUT ZIELONEJ PRZYSZŁOŚCI

KRS

0000830588

NIP

6653029377

REGON

385630702

Adres siedziby

3 Maja 1-3, 62-500 Konin, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

25 lutego 2020 r.

Zatrudnienie

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu fundacji w sprawach majątkowych i niemajątkowych składa prezes zarządu działający samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu fundacji w sprawach majątkowych i niemajątkowych składa dwóch członków zarządu działających łącznie.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

32,3 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020