Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

4,7 mln zł

2021 r.

1,8 mln zł

2020 r.

7 mln zł

2020
2021
2022
7 mln zł 1,8 mln zł 4,7 mln zł