Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 29, obowiązujące od 10 listopada 2021 r.

Nazwa pełna

IZBA GOSPODARCZA CIEPŁOWNICTWO POLSKIE

KRS

0000082670

NIP

5221015043

REGON

010671695

Adres siedziby

Migdałowa 4 / 22, 02-796 Warszawa, Polska

Forma prawna

IZBA GOSPODARCZA

Data rejestracji

18 stycznia 2002 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania upoważniony jest zarząd, w którego skład wchodzi prezes i wiceprezes. Do składania oświadczeń woli i podpisywania i imieniu izby upoważniony jest każdy z członków zarządu jednoosobowo do kwoty 100. 000,-zł (słownie: sto tysięcy złotych), a powyżej kwoty 100. 000,-zł wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu

Cel działania

1. Reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w izbie podmiotów w zakresie ich działalności wobec krajowych organów państwowych, samorządowych, społecznych, instytucji naukowych i gospodarczych, zagranicznych organów i instytucji, 2. Propagowanie nowoczesnej wiedzy techniczno-ekonomicznej, ustalanie programów rozwoju ciepłownictwa, 3. Integrowanie środowiska osób fizycznych i prawnych związanych z ciepłownictwem.

Rada Izby Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 38 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

63,9 tys. zł

Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR IZB GOSPODARCZYCH IG 58 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002