Poprzednio

KOSTRZYN PAPER

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

60,5 mln zł

24,7 mln zł