Nazwa pełna

ARCTIC PAPER KOSTRZYN SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000082646

NIP

5980003701

REGON

003157274

Adres siedziby

Fabryczna 1, 66-470 Kostrzyn Nad Odrą, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

18 stycznia 2002 r.

Kapitał zakładowy

236,3 mln zł

Kapitał docelowy

0 zł

Kapitał wpłacony

236,3 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    Rezydencja

Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

14,4 mln zł

2021 r.

13,3 mln zł

2020 r.

15,8 mln zł

2019 r.

18,5 mln zł

2018 r.

7,2 mln zł

2017 r.

8,8 mln zł

2016 r.

4,4 mln zł

2015 r.

8,8 mln zł

2014 r.

5,7 mln zł

2013 r.

7,2 mln zł

2012 r.

7,9 mln zł

2011 r.

1,5 mln zł

2010 r.

18,3 mln zł

2009 r.

3,8 mln zł

2008 r.

11,6 mln zł

2007 r.

770 tys. zł

2006 r.

2,1 mln zł

2005 r.

20,8 mln zł

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20,8 mln zł 2,1 mln zł 770 tys. zł 11,6 mln zł 3,8 mln zł 18,3 mln zł 1,5 mln zł 7,9 mln zł 7,2 mln zł 5,7 mln zł 8,8 mln zł 4,4 mln zł 8,8 mln zł 7,2 mln zł 18,5 mln zł 15,8 mln zł 13,3 mln zł 14,4 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

40,3 mln zł

16,4 mln zł

Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 478 SĄD REJONOWY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1991