Poprzednio

ECCO HOLIDAY

Nazwa pełna

ECCO HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000082342

NIP

9511773682

REGON

012797354

Adres siedziby

Al. Solidarności 46, 61-696 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

23 stycznia 2002 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

35,1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są: 1) dwaj członkowie zarządu działający łącznie, 2) członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  30 mln zł

  Liczba udziałów

  7502

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  5,1 mln zł

  Liczba udziałów

  1273

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
 • Od 24 marca 2010 r.

  PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM KATARZYNĄ SŁOWIŃSKĄ LUB PROKURENTEM KAROLEM ARTUREM MARCIŃCZAKIEM

 • Od 11 stycznia 2012 r.

  PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM KATARZYNĄ SŁOWIŃSKĄ LUB PROKURENTEM KAROLEM ARTUREM MARCIŃCZAKIEM

 • Od 23 marca 2012 r.

  PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA Z PROKURENTEM GRZEGORZEM PŁÓKARZEM LUB PROKURENTEM KAROLINĄ WARZYBOK

 • Od 14 marca 2013 r.

  PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA Z PROKURENTEM GRZEGORZEM PŁÓKARZEM LUB PROKURENTEM KAROLINĄ WARZYBOK

 • Od 4 października 2019 r.

  PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA Z PROKURENTEM GRZEGORZEM PŁÓKARZEM LUB PROKURENTEM KAROLINĄ MARIĄ WARZYBOK

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

3,3 mln zł

2020 r.

3,6 mln zł

2011 r.

1,4 tys. zł

2006 r.

420 zł

2006
2011
2020
2021
420 zł 1,4 tys. zł 3,6 mln zł 3,3 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 14266 SĄD REJONOWY W POZNANIU WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002