Poprzednio

ECCO HOLIDAY

Nazwa pełna

ECCO HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000082342

NIP

9511773682

REGON

012797354

Adres siedziby

Al. Solidarności 46, 61-696 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

23 stycznia 2002 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

35,1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są: 1) dwaj członkowie zarządu działający łącznie, 2) członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  30 mln zł

  Liczba udziałów

  7502

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  5,1 mln zł

  Liczba udziałów

  1273

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
 • Od 24 marca 2010 r.

  PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM KATARZYNĄ SŁOWIŃSKĄ LUB PROKURENTEM KAROLEM ARTUREM MARCIŃCZAKIEM

 • Od 11 stycznia 2012 r.

  PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM KATARZYNĄ SŁOWIŃSKĄ LUB PROKURENTEM KAROLEM ARTUREM MARCIŃCZAKIEM

 • Od 23 marca 2012 r.

  PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA Z PROKURENTEM GRZEGORZEM PŁÓKARZEM LUB PROKURENTEM KAROLINĄ WARZYBOK

 • Od 14 marca 2013 r.

  PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA Z PROKURENTEM GRZEGORZEM PŁÓKARZEM LUB PROKURENTEM KAROLINĄ WARZYBOK

 • Od 4 października 2019 r.

  PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA Z PROKURENTEM GRZEGORZEM PŁÓKARZEM LUB PROKURENTEM KAROLINĄ MARIĄ WARZYBOK

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

3 mln zł

2020 r.

3,6 mln zł

2011 r.

1,4 tys. zł

2006 r.

420 zł

2006
2011
2020
2021
420 zł 1,4 tys. zł 3,6 mln zł 3 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 14266 SĄD REJONOWY W POZNANIU WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002