Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 22.04.2010

  2009 rok

 • 20.04.2009

  2008 rok

 • 09.04.2008

  2007r.

 • 16.05.2007

  2006r

 • 31.03.2006

  2005 rok

 • 12.05.2005

  01. 01. 2004r. - 31. 12. 2004r.

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 01. 01. 2004r. - 31. 12. 2004r.

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • 2009 rok

 • 2008 rok - sprawozdanie merytoryczne z działalności

 • 2007r.

 • 2006r - sprawozdanie merytoryczne z działalności opp

 • 2005 rok

 • 01. 01. 2004r. - 31. 12. 2004r.