Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 18 listopada 2020 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA ŚWIĘTEGO JÓZEFA KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000822034

NIP

5272916394

REGON

385259165

Data rejestracji

7 stycznia 2020 r.

Adres siedziby

Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, Polska

Cel działania

1) prowadzenie działalności na rzecz ochrony dzieci i młodzieży oraz osób z niepełnosprawnością przed wykorzystywaniem seksualnym; 2) prowadzenie i organizowanie działań na rzecz uwrażliwiania społeczeństwa i reagowania na przypadki krzywdzenia dzieci młodzieży oraz osób z niepełnosprawnością; 3) prowadzenie, wspieranie i promowanie działań na rzecz kształtowania zasad prewencji wykorzystywania seksualnego dzieci, młodzieży, osób z niepełnosprawnością; 4) udzielanie wszechstronnej pomocy i wsparcia osobom, które zostały skrzywdzone wykorzystaniem seksualnym jako osoby małoletnie, w stanie niepełnosprawności lub bezradności, przez osoby duchowne lub inne osoby działające w ramach kościoła katolickiego, w instytucjach kościoła katolickiego lub w ramach aktywności wychowawczej, edukacyjnej oraz duszpasterskiej kościoła katolickiego; 5) wspieranie - w miarę możliwości - osób skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym jako osoby małoletnie, w stanie niepełnosprawności lub bezradności przez osoby niezwiązane instytucjonalnie z kościołem katolickim.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz reprezentowania fundacji w sądzie i poza sądem uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres www

WWW.FSJ.ORG.PL

Adres e-mail

KONTAKT@FSJ.ORG.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY