Nazwa pełna

NEXUS ENGINEERING EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000819733

NIP

6793193817

REGON

385107389

Adres siedziby

Grabska 11, 32-005 Niepołomice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

18 grudnia 2019 r.

Kapitał zakładowy

400 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W skład zarządu spółki wchodzi od 1 do 6 osób powoływanych i odwoływanych przez zgromadzenie wspólników. Do reprezentowania i składania oświadczeń w imieniu spółki w przypadku zarządu jednoosobowego uprawniony jest członek zarządu. Do reprezentowania i składania oświadczeń w imieniu spółki w przypadku zarządu wieloosobowego uprawnieni są: do czynności nieprzekraczających kwoty 100. 000,00 zł każdy członek zarządu, a powyżej tej kwoty prezes i wiceprezesi samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  80 tys. zł

  Liczba udziałów

  800

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 26 stycznia 2022 r.

  Wartość udziałów

  160 tys. zł

  Liczba udziałów

  1600

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 26 stycznia 2022 r.

  Wartość udziałów

  120 tys. zł

  Liczba udziałów

  1200

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 26 stycznia 2022 r.

  Wartość udziałów

  40 tys. zł

  Liczba udziałów

  400

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
 • ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM

 • Od 29 stycznia 2021 r.

  ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENETM

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

84,5 tys. zł

2021 r.

32,6 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019