Poprzednio

SEVILIA

Nazwa pełna

CELLNEX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000819558

NIP

5252810008

REGON

385117880

Adres siedziby

Marcina Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

17 grudnia 2019 r.

Kapitał zakładowy

1,4 mld zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółka jest reprezentowana przez prezesa lub wiceprezesa zarządu samodzielnie albo przez dwóch członków zarządu, działających łącznie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Decyzje UOKiK

9 czerwca 2021 r.

DKK-133/2021

Kontrola koncentracji

14 grudnia 2020 r.

DKK-232/2020

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  1,4 mld zł

  Liczba udziałów

  27786100

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020