Poprzednio

SEVILIA

Nazwa pełna

CELLNEX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000819558

NIP

5252810008

REGON

385117880

Data rejestracji

17 grudnia 2019 r.

Adres siedziby

Plac Marsz. Józefa Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

1,1 mld zł

Status podatnika VAT

Czynny

Beneficjenci rzeczywiści
 • OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE, WOBEC BRAKU OSÓB FIZYCZNYCH OKREŚLONYCH W TIRET PIERWSZYM, DRUGIM, TRZECIM I CZWARTYM (ART. 2 UST. 2 PKT. 1 LIT. A) TIRET 5 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINASOWANIU TERRORYZMU)

  Obywatelstwo

  🇪🇸

  Rezydencja

  🇬🇧

Dostęp do pełnych danych wymaga posiadania planu Rejestr.io Premium.

Aktywuj Rejestr.io Premium, aby przeglądać informacje o beneficjanetach rzeczywistych.

Dowiedz się więcej »

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy z członków zarządu jednoosobowo

 • Od 17 grudnia 2019 r.

  CZŁONEK ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  1,1 mld zł

  Liczba udziałów

  21950100

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020