Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 19 czerwca 2020 r.

Nazwa pełna

PINGWIN IT

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000819107

NIP

6121869763

REGON

385092831

Data rejestracji

17 grudnia 2019 r.

Adres siedziby

Warszawska 1 / 3, 59-700 Bolesławiec, Polska

Cel działania

Nadrzędnym celem towarzystwa jest prowadzenie działań edukacyjnych i rozwojowych w kierunku informatyki i grafiki komputerowej, wsparcie przedsiębiorstw w zakresie marketingu, informatyki i estetyki, zrzeszanie specjalistów z zakresu szeroko pojętej informatyki i grafiki, tworzenie środowiska naukowego i rozwój informatyki na terenie całego kraju i poza jego granicami.

Zarząd Główny Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do ważności pism i dokumentów majątkowych stowarzyszenia wymagany jest podpis co najmniej jednej osoby z zarządu głównego. W sprawach o charakterze niemajątkowym wymagany jest również co najmniej jeden podpis osoby z zarządu głównego.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres www

WWW.PINGWINTI.COM

Adres e-mail

PINGWINITCOM@GMAIL.COM

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY