Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 16 grudnia 2019 r.

Nazwa pełna

GM HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000818919

NIP

8943149323

REGON

385083387

Data rejestracji

16 grudnia 2019 r.

Adres siedziby

Strzegomska 55A, 53-611 Wrocław, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

19.1 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność holdingów finansowych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność związana z oprogramowaniem

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu. W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Wspólnicy
 • Od 16 grudnia 2019 r.

  Wartość udziałów

  18.2 tys. zł

  Liczba udziałów

  364

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020