Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 14 grudnia 2019 r.

Nazwa pełna

INSTYTUT JANA OLSZEWSKIEGO

KRS

0000818495

NIP

5252809548

REGON

385074773

Adres siedziby

Podwale 11, 00-252 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

12 grudnia 2019 r.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Podmiot reprezentuje na zewnątrz dwóch członków zarządu działających wspólnie, w tym prezes lub wiceprezes zarządu.

Cel działania

Upowszechnianie dorobku i postaci premiera jana olszewskiego, postaw patriotycznych oraz myśli niepodległościowej i chrześcijańsko- społecznej

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

BIURO@INSTYTUTJANAOLSZEWSKIEGO.PL