Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 116, obowiązujące od 2 kwietnia 2020 r.

Nazwa pełna

MILLENNIUM LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000081821

NIP

5260213126

REGON

012015417

Data rejestracji

16 stycznia 2002 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

48.2 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Leasing finansowy

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

  • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

  • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

  • Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

  • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

  • Działalność centrów telefonicznych (call center)

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu samodzielnie - dwaj członkowie zarządu działający łącznie - członek zarządu z prokurentem łącznie - dwaj prokurenci łącznie

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Prokurenci
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 26440 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001