Poprzednio

GRUPA BOBREK

Nazwa pełna

BOBREK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000814661

NIP

5492457557

REGON

385291157

Adres siedziby

Krakowska 1A, 32-661 Bobrek, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

14 stycznia 2020 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  01.10.2022

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki oraz składania oświadczeń w zakresie jej praw i obowiązków uprawnieni są: a. W przypadku zarządu jednoosobowego - członek zarządu działający samodzielnie, b. W przypadku zarządu wieloosobowego - prezes zarzadu działający łącznie z wiceprezesem zarządu.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 14 stycznia 2020 r.

  Wartość udziałów

  1,7 tys. zł

  Liczba udziałów

  33

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 14 stycznia 2020 r.

  Wartość udziałów

  1,7 tys. zł

  Liczba udziałów

  33

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 14 stycznia 2020 r.

  Wartość udziałów

  1,7 tys. zł

  Liczba udziałów

  34

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019