Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 8 marca 2023 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE MERCURY

KRS

0000813658

NIP

6961895461

REGON

384872350

Adres siedziby

Kobylińska 31, 63-840 Krobia, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

15 listopada 2019 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Cel działania

Celem stowarzyszenia jest: ¤ popularyzacja szeroko pojętej nauki, technologii i techniki, ¤ promocja zdrowia i sportu ¤ realizacja zadań związanych z organizacją spotkań kulturalnych, ¤ aktywizacja małych, lokalnych społeczności, ¤ pomoc w wyborze drogi zawodowej. ¤ prawidłowe zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, ¤ promocja kultury tworzonej przez ludzi młodych, ¤ organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dzieciom i młodzieży, ¤ promocja kultury i sztuki na terenach wiejskich, ¤ promocja kultury Polskiej w kraju i za granicą, ¤ promocja ekologii i ochrony środowiska, ¤ integrowanie lokalnej społeczności, ¤ włączanie dzieci i młodzieży w wolontarystyczne akcje społeczno - kulturalne.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór