Poprzednio

CENTRUM SZKOLENIOWE ELEKTROMOBILNOŚCI

Nazwa pełna

AKADEMIA ELEKTROMOBILNOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000812275

NIP

7252294453

REGON

384787560

Adres siedziby

Piotrkowska 148/150, 90-063 Łódź, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

5 listopada 2019 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu spółki działający samodzielnie, natomiast w przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu spółki działający samodzielnie lub dwóch członków zarządu spółki działających łącznie

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

49,4 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019