Nazwa pełna

GEOTERMIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000812002

NIP

7010953633

REGON

384799008

Adres siedziby

Krucza 5/11D / 115, 00-548 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

5 listopada 2019 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

5 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu wraz z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje jedyny członek zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
  • PREZES ZARZĄDU UDZIAŁOWCA - NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ - 99% UDZIAŁÓW SPÓŁKI

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

15,2 tys. zł

2020 r.

8,3 tys. zł

Inne dane

Adres e-mail

BIURO@GEOTERMIAPOLSKA.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020