Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 30 października 2019 r.

Nazwa pełna

POLSKIE TOWARZYSTWO ZAPOBIEGANIA SAMOBÓJSTWOM

KRS

0000811397

NIP

7543244862

REGON

384738981

Adres siedziby

Sandomierska 4 / 1, 45-326 Opole, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

30 października 2019 r.

Zarząd Główny Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes wraz z jednym z wiceprezesów łącznie reprezentują towarzystwo na zewnątrz i działają w jego imieniu oraz zarządzają majątkiem towarzystwa.

Cel działania

¤ zapobieganie samobójstwom w Polsce poprzez podejmowanie realnych, specjalistycznych działań w praktyce klinicznej, ¤ tworzenie pods taw programów zapobiegania samobójstwom, ¤ inicjowanie i zachęcanie do podejmowania psychologicznych badań zjawiska samobójstwa, ¤ potwierdzanie wysokich kompetencji i umiejętności praktycznych w obszarze suicydologii u specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego, ¤ działanie edukacyjno-szkoleniowe skierowane do:specjalistów, pacjentów i społeczeństwa, ¤ integrowanie psychologów zainteresowanych suicydologią, ¤ wspieranie zdrowego stylu życia i ukazywanie czynników negatywnie wpływających na zdrowie psychiczne, ze szczególnych uwzględnieniem ryzyka suicydalnego, ¤ przeciwdziałanie negatywnym - suicydogennym - zjawiskom społecznym, ¤ naukowe wyjaśnianie przyczyn samobójstw, m. In. W kontekście zdrowia v. Choroby psychicznej.

Beneficjenci rzeczywiści
Główna Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór