Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 30 października 2019 r.

Nazwa pełna

POLSKIE TOWARZYSTWO ZAPOBIEGANIA SAMOBÓJSTWOM

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000811397

NIP

7543244862

REGON

384738981

Data rejestracji

30 października 2019 r.

Adres siedziby

Sandomierska 4 / 1, 45-326 Opole, Polska

Cel działania

¤ zapobieganie samobójstwom w Polsce poprzez podejmowanie realnych, specjalistycznych działań w praktyce klinicznej, ¤ tworzenie pods taw programów zapobiegania samobójstwom, ¤ inicjowanie i zachęcanie do podejmowania psychologicznych badań zjawiska samobójstwa, ¤ potwierdzanie wysokich kompetencji i umiejętności praktycznych w obszarze suicydologii u specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego, ¤ działanie edukacyjno-szkoleniowe skierowane do:specjalistów, pacjentów i społeczeństwa, ¤ integrowanie psychologów zainteresowanych suicydologią, ¤ wspieranie zdrowego stylu życia i ukazywanie czynników negatywnie wpływających na zdrowie psychiczne, ze szczególnych uwzględnieniem ryzyka suicydalnego, ¤ przeciwdziałanie negatywnym - suicydogennym - zjawiskom społecznym, ¤ naukowe wyjaśnianie przyczyn samobójstw, m. In. W kontekście zdrowia v. Choroby psychicznej.

Zarząd Główny Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes wraz z jednym z wiceprezesów łącznie reprezentują towarzystwo na zewnątrz i działają w jego imieniu oraz zarządzają majątkiem towarzystwa.

Główna Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY