Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

340 tys. zł

2020 r.

135,9 tys. zł

2019 r.

196,8 tys. zł

2018 r.

7,4 mln zł

2017 r.

320,9 tys. zł

2016 r.

236,8 tys. zł

2014 r.

6,2 mln zł

2012 r.

2,8 mln zł

2010 r.

2,6 mln zł

2009 r.

913,5 zł

2008 r.

369,7 tys. zł

2007 r.

475,2 tys. zł

2006 r.

256,4 tys. zł

2006
2007
2008
2009
2010
2012
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
256,4 tys. zł 475,2 tys. zł 369,7 tys. zł 913,5 zł 2,6 mln zł 2,8 mln zł 6,2 mln zł 236,8 tys. zł 320,9 tys. zł 7,4 mln zł 196,8 tys. zł 135,9 tys. zł 340 tys. zł