Nazwa pełna

ATOS POLAND GLOBAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000811198

NIP

5213207288

REGON

015218598

Adres siedziby

Józefa Ignacego Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

29 października 2019 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

3,8 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest każdy z członków zarządu działających samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Sprawozdanie za rok 2019

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

340 tys. zł

2020 r.

135,9 tys. zł

2019 r.

196,8 tys. zł

2018 r.

7,4 mln zł

2017 r.

320,9 tys. zł

2016 r.

236,8 tys. zł

2014 r.

6,2 mln zł

2012 r.

2,8 mln zł

2010 r.

2,6 mln zł

2009 r.

913,5 zł

2008 r.

369,7 tys. zł

2007 r.

475,2 tys. zł

2006 r.

256,4 tys. zł

2006
2007
2008
2009
2010
2012
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
256,4 tys. zł 475,2 tys. zł 369,7 tys. zł 913,5 zł 2,6 mln zł 2,8 mln zł 6,2 mln zł 236,8 tys. zł 320,9 tys. zł 7,4 mln zł 196,8 tys. zł 135,9 tys. zł 340 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019