Nazwa pełna

SAULE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000811142

NIP

5223010943

REGON

146985340

Adres siedziby

Duńska 11, 54-427 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

31 października 2019 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

1,8 mln zł

Kapitał docelowy

164,1 tys. zł

Kapitał wpłacony

1,8 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku jednoosobowego zarządu, prawo reprezentacji spółki przysługuje jednemu członkowi zarządu. W przypadku wieloosobowego zarządu, prawo reprezentacji spółki przysługuje dwóm członkom zarządu działającym łącznie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

2,7 mln zł

2020 r.

14 mln zł

2019 r.

542,3 tys. zł

2018 r.

155,2 tys. zł

2017 r.

19,2 mln zł

2016 r.

38,4 tys. zł

2015 r.

26 mln zł

2014 r.

16,8 tys. zł

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
16,8 tys. zł 26 mln zł 38,4 tys. zł 19,2 mln zł 155,2 tys. zł 542,3 tys. zł 14 mln zł 2,7 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

3

61 mln zł

44,7 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.SAULETECH.COM

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020