Nazwa pełna

SALAD STORY SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000811097

NIP

5213399767

REGON

140623362

Adres siedziby

Aleje Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

31 października 2019 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

1 mln zł

Kapitał wpłacony

1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważnionych jest 2 (dwóch) członków zarządu łącznie albo 1 (jeden) członek zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest jedyny członek zarządu samodzielnie.

  • Od 31 października 2019 r.

    Od 31 października 2019 r.

    PREZES ZARZĄDU

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

7,7 tys. zł

2022 r.

11,2 tys. zł

2021 r.

6,2 mln zł

2020 r.

4,1 mln zł

2019 r.

214,1 tys. zł

2018 r.

28,9 tys. zł

2017 r.

16,7 tys. zł

2016 r.

209,8 tys. zł

2013 r.

95,4 tys. zł

2012 r.

45,2 tys. zł

2011 r.

5,5 tys. zł

2010 r.

427,9 zł

2010
2011
2012
2013
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
427,9 zł 5,5 tys. zł 45,2 tys. zł 95,4 tys. zł 209,8 tys. zł 16,7 tys. zł 28,9 tys. zł 214,1 tys. zł 4,1 mln zł 6,2 mln zł 11,2 tys. zł 7,7 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

281,8 tys. zł

281,8 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019