Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 4 listopada 2019 r.

Nazwa pełna

GH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIERUCHOMOŚCI I SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000809418

NIP

5223009762

REGON

146919260

Data rejestracji

31 października 2019 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Łopuszańska 53, 02-232 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

 • Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

 • Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; Metalurgia proszków

 • Obróbka mechaniczna elementów metalowych

 • Produkcja narzędzi

 • Produkcja maszyn do obróbki metalu

 • Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

 • Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli

 • Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki upoważniony jest komplementariusz. Komandytariusz może zostać upoważniony do reprezentowania spółki jedynie jako pełnomocnik. Komplementariuszem jest spółka gh spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w warszawie. Sposób reprezentacji komplementariusza: do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest łączne działanie wszystkich członków zarządu.

Wspólnicy
 • Od 31 października 2019 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  30.084.936,99 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Wartość wkładu wniesionego

  30.084.936,99 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  TAK

 • Od 31 października 2019 r.

  Komandytariusz

  NIE

 • Od 31 października 2019 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  9.783.784,18 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Wartość wkładu wniesionego

  9.783.784,18 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Związek małżeński

  TAK

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019