Nazwa pełna

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWA IM. FRANCISZKA STEFCZYKA

Forma prawna

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA

KRS

0000080915

NIP

5861040096

REGON

190408529

Data rejestracji

4 lutego 2002 r.

Adres siedziby

Bohaterów Starówki Warszawskiej 6, 81-455 Gdynia, Polska

Zarząd Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej Im. F. Stefczyka Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu lub członek zarządu i pełnomocnik

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Pełnomocnicy
  • Od 17 października 2008 r.

    Zaciąganie w imieniu kasy zobowiązań finansowych do kwoty 500. 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Inne dane

Adres e-mail

KASA@KASASTEFCZYKA.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR SPÓŁDZIELNI RSA 952 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000