Nazwa pełna

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWA IM. FRANCISZKA STEFCZYKA

KRS

0000080915

NIP

5861040096

REGON

190408529

Adres siedziby

Bohaterów Starówki Warszawskiej 6, 81-455 Gdynia, Polska

Forma prawna

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA

Data rejestracji

4 lutego 2002 r.

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej Im. F. Stefczyka Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu lub członek zarządu i pełnomocnik

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Pełnomocnicy
  • Od 17 października 2008 r.

    Zaciąganie w imieniu kasy zobowiązań finansowych do kwoty 500. 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

4,7 tys. zł

2011 r.

11 tys. zł

2008 r.

620,8 tys. zł

2007 r.

71,2 tys. zł

2006 r.

15,3 tys. zł

2006
2007
2008
2011
2020
15,3 tys. zł 71,2 tys. zł 620,8 tys. zł 11 tys. zł 4,7 tys. zł
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR SPÓŁDZIELNI RSA 952 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000