Nazwa pełna

BITCAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000808472

NIP

6292495068

REGON

384619443

Data rejestracji

14 października 2019 r.

Adres siedziby

Artura Grottgera 10 / 5, 60-757 Poznań, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

10,5 tys. zł

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

222,3 zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa prezes zarządu. W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

  • Od 14 października 2019 r.

    PREZES ZARZĄDU

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020