Poprzednio

INOVATICA AUTONOMOUS SYSTEMS

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

559,9 tys. zł

2020 r.

249,7 tys. zł