Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 14 października 2019 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA WSPIERANIA KULTURY POLSKIEJ IM. STANISŁAWA SIELAŃSKIEGO

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000808189

NIP

7262678959

REGON

384615497

Data rejestracji

14 października 2019 r.

Adres siedziby

Nowopolska 11 / 4, 91-712 Łódź, Polska

Cel działania

1. Upowszechnianie wartościowej, w szczególności Polskiej kultury i sztuki, na którą składają się teatr,muzyka,film, sztuki audiowizualne,kabaret,literatura,prasa i malarstwo. 2. Budowanie postaw odpowiedzialności obywatelskiej , poczucia tożsamości narodowej i lokalnej poprzez działania kulturowe, edukacyjne, artystyczne i społeczne. 3. Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 4. Upowszechnianie poprzez oddziaływanie wartościowej kultury postaw patriotycznych, w szczególności u młodzieży. 5. Propagowanie wiedzy o dorobku i i ii rzeczpospolitej Polskiej. 6. Propagowanie wiedzy o aktorze stanisławie sielańskim. 7. Zapewnienie osobom starszym, ubogim, niepełnosprawnym, wykluczonym społecznie, bezpośredniego,bezpłatnego dotarcia do wartościowej kultury, której pozbawione są w życiu codziennym. 8. Opieka i pomoc osobom straszym , niepełnosprawnym, wykluczonym społecznie. 9. Propagowanie polskości, upowszechnianie tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturalnej. 10. Propagowanie kultury Polskiej za granicą. 11. Pomoc polonii i polakom za granicą. 12. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenie woli w imieniu fundacji może składać prezes zarządu jednoosobo lub dwaj członkowie zarządu łącznie.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY