Nazwa pełna

JW INVESTMENT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000807112

NIP

7010951999

REGON

384717230

Adres siedziby

Aleja Wolności 12 / 117, 62-800 Kalisz, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

25 października 2019 r.

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd może składać się z jednego lub większej liczby członków. W wypadku zarządu jednoosobowego prawo do składania oświadczeń w imieniu spółki przysługuje prezesowi zarządu samodzielnie. W wypadku gdy zarząd składa się z dwóch lub więcej osób do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 14 lipca 2022 r.

  Wartość udziałów

  5 tys. zł

  Liczba udziałów

  10

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 3 listopada 2022 r.

  Wartość udziałów

  45 tys. zł

  Liczba udziałów

  90

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020