Dane aktualne

Nazwa pełna

TOWARZYSTWO SPORTOWE "OLD BOYS PODHALE" W NOWYM TARGU

Forma prawna

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ

Data rejestracji

14 stycznia 2002 r.

KRS

0000080703

NIP

7351015195

REGON

490570150

Adres siedziby

Parkowa 14, 34-400 Nowy Targ, Polska

Cel działania

1. Organizowanie życia sportowego I rekreacyjnego 2. Organizowanie zajęć sportowych, udział w imprezach sportowych własnych I innych organizacji sportowych 3. Patronat nad sportem młodzieżowym 4. Pomoc finansowa dla byłych sportowców znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej 5. Angażowanie członków do różnorodnej aktywności ruchowej dostosowanej do wieku I stopnia sprawności.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do ważności oświadczeń w zakresie praw podejmowania zobowiązań majątkowych, udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch członków zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa d/s finansowych.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ I ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH SZS - 128 SĄD WOJEWÓDZKI W NOWYM SĄCZU WYDZIAŁ I CYWILNY

Ta organizacja ma jeszcze 14 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »