STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ

Numer KRS

0000080703

Numer NIP

7351015195

Numer REGON

490570150

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

DO WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W TYM PREZESA LUB WICEPREZESA D/S FINANSOWYCH.

ul. Parkowa 14

34-400 Nowy Targ

Polska

ZARZĄD