Poprzednio

ZAKŁAD WZBOGACANIA WĘGLA "JULIAN"

Nazwa pełna

WĘGLOKOKS KRAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000080618

NIP

6530004865

REGON

270034633

Data rejestracji

11 stycznia 2002 r.

Adres siedziby

Gen.ziętka, 41-940 Piekary Śląskie, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

173,3 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

108,8 tys. zł

2020 r.

371,2 tys. zł

2019 r.

112,8 tys. zł

2016 r.

332 tys. zł

2007 r.

432 zł

2005 r.

2,7 tys. zł

2005
2007
2016
2019
2020
2021
2,7 tys. zł 432 zł 332 tys. zł 112,8 tys. zł 371,2 tys. zł 108,8 tys. zł
Beneficjenci rzeczywiści
Dostęp do pełnych danych wymaga posiadania planu Rejestr.io Premium.

Aktywuj Rejestr.io Premium, aby przeglądać informacje o beneficjanetach rzeczywistych.

Dowiedz się więcej »

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Współudział dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu i prokurenta

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Wspólnicy
  • Od 28 lutego 2012 r.

    346.642 udziały o łącznej wartości nominalnej 173.321.000,00;-zł

    Posiada całość akcji spółki

    TAK

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 28 wpisów historycznych
Prokurenci
Inne dane

Adres e-mail

SEKRETARIAT@WEGLOKOKSKRAJ.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 9008 SĄD REJONOWY W KATOWICACH

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002