Nazwa pełna

PROJEKT WARSZAWA 8 CORDIA PARTNER 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000805188

NIP

7010946337

REGON

384421132

Adres siedziby

Koszykowa 61B, 00-667 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

20 września 2019 r.

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy wspólnik uprawniony do reprezentacji spółki ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019