Nazwa pełna

SATUS STARTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

KRS

0000804112

NIP

6762571276

REGON

384385577

Adres siedziby

Zwierzyniecka 17 / 3, 31-103 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Data rejestracji

17 września 2019 r.

Kapitał zakładowy

4,7 mln zł

Kapitał wpłacony

4,7 mln zł

Zatrudnienie

Organ reprezentacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółkę reprezentuje wspólnik - jedyny komplementariusz: satus starter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w krakowie (krs: 0000711179) reprezentowany przez 2 członków zarządu działających łącznie.

Beneficjenci rzeczywiści
Komplementariusze
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019