Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 7, obowiązujące od 2 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

REGIONALNA RADA OLIMPIJSKA

KRS

0000080326

NIP

8992446363

REGON

932653812

Adres siedziby

Borowska 1-3, 50-529 Wrocław, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ

Data rejestracji

10 stycznia 2002 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do ważności oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań finansowych i majątkowych wymagane są podpisy dwóch upoważnionych członków zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa. W sprawach niemajątkowych regionalną radę olimpijską reprezentuje prezes lub jeden z wiceprezesów.

Zobacz jeszcze 18 wpisów historycznych
Cel działania

Celem regionalnej rady olimpijskiej jest propagowanie i krzewienie idei olimpijskiej zgodnie z tradycją Polskiego i międzynarodowego ruchu olimpijskiego oraz kartą olimpijską

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ I ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH REJ. A ST.38/94 SĄD OKRĘGOWY WE WROCŁAWIU, I WYDZIAŁ CYWILNY, SEKCJA REJESTROWA