Dane aktualne

Nazwa pełna

"SREBRNA-MEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

11 stycznia 2002 r.

KRS

0000080301

NIP

5261693743

REGON

012231204

Kapitał zakładowy

1.9 mln zł

Adres siedziby

Dzika 4A / 121, 00-194 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Przedmiot pozostałej działalności
 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wydawanie książek

 • Wydawanie gazet

 • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Działalność agencji reklamowych

 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu

Wspólnicy
 • 19.179 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI JEDEN MILION DZIEWIĘĆSET SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH (1.917.900 PLN)

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 47609 SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001

Ta organizacja ma jeszcze 3 powiązania historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »