Nazwa pełna

"SREBRNA-MEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000080301

NIP

5261693743

REGON

012231204

Data rejestracji

11 stycznia 2002 r.

Adres siedziby

Dzika 4A / 121, 00-194 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

1,9 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Wspólnicy
  • Od 8 stycznia 2016 r.

    19.179 udziałów o łącznej wysokości jeden milion dziewięćset siedemnaście tysięcy dziewięćset złotych (1.917.900 pln)

    Posiada całość akcji spółki

    NIE

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 47609 SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001