Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

165,2 tys. zł

116,6 tys. zł

2007 - 2013

2

1,5 mln zł

500,7 tys. zł

2004 - 2006

1

18,7 tys. zł

13,1 tys. zł

Łącznie

5

1,7 mln zł

630,4 tys. zł