Poprzednio

ELECTRUM

Nazwa pełna

ELECTRUM CONCREO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000080197

NIP

5422741371

REGON

052025420

Adres siedziby

Watykańska 13, 15-638 Białystok, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

10 stycznia 2002 r.

Kapitał zakładowy

625 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego - prezes zarządu jednoosobowo lub dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem w przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu jednoosobowo

Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

16 grudnia 2021 r.

DKK-290/2021

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 29 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

11 mln zł

2021 r.

3,5 mln zł

2020 r.

1 mln zł

2019 r.

44 tys. zł

2018 r.

6,8 tys. zł

2017 r.

63,4 tys. zł

2016 r.

919,6 tys. zł

2015 r.

93,9 tys. zł

2013 r.

421,5 tys. zł

2012 r.

430 tys. zł

2011 r.

8,6 tys. zł

2010 r.

165,9 tys. zł

2009 r.

351,7 tys. zł

2008 r.

22,6 tys. zł

2007 r.

4,1 tys. zł

2006 r.

76,1 tys. zł

2005 r.

68,6 tys. zł

2004 r.

15,2 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15,2 tys. zł 68,6 tys. zł 76,1 tys. zł 4,1 tys. zł 22,6 tys. zł 351,7 tys. zł 165,9 tys. zł 8,6 tys. zł 430 tys. zł 421,5 tys. zł 93,9 tys. zł 919,6 tys. zł 63,4 tys. zł 6,8 tys. zł 44 tys. zł 1 mln zł 3,5 mln zł 11 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

165,2 tys. zł

116,6 tys. zł

2007 - 2013

2

1,5 mln zł

500,7 tys. zł

2004 - 2006

1

18,7 tys. zł

13,1 tys. zł

Łącznie

5

1,7 mln zł

630,4 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016