Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

7 listopada 2022 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

2 grudnia 2022 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »