Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 25 września 2020 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA SZCZEPIENIA - ROZWIEWAMY WĄTPLIWOŚCI

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000801347

NIP

7010942931

REGON

384220340

Data rejestracji

28 sierpnia 2019 r.

Adres siedziby

Aleja Jana Pawła Ii 43A / 37B, 01-001 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Działalność na rzecz rozwoju i poprawy zdrowia publicznego 2. Popularyzacja wiedzy na temat szczepień ochronnych, profilaktyki i leczenia chorób, ze szczególnym uwzględnieniem chorób zakaźnych 3. Edukacja i popularyzacja wiedzy nt. Szczepień ochronnych wśród Polskiego i europejskiego społeczeństwa 4. Edukacja i popularyzacja wiedzy nt. Szczepień ochronnych wśród personelu medycznego i kadr medycznych 5. Działania na rzecz tworzenia nowych programów profilaktycznych i rozszerzenia zakresu ich finansowania na poziomie lokalnym i ogólnopolskim 6. Działania na rzecz zmian systemowych w ochronie zdrowia

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest wyłącznie dwóch członków zarządu, w tym prezes lub wiceprezes, działając łącznie.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

FUNDACJASRW@GMAIL.COM

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY