Nazwa pełna

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000080126

NIP

6970011674

REGON

410020850

Adres siedziby

Spółdzielcza 12, 64-100 Leszno, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

10 stycznia 2002 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

16,7 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki i składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych spółki, których wartość nie przekracza 1% kapitału zakładowego uprawniony jest każdy członek zarządu lub prokurent samodzielnie, a przy przekraczających tę kwotę - wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
  • 23.814 udziałów po 700 zł każdy udział o łącznej wartości 16.669.800 zł

    Posiada całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

101,5 tys. zł

2020 r.

1,6 mln zł

2019 r.

4,7 tys. zł

2018 r.

32,7 tys. zł

2017 r.

71,8 tys. zł

2016 r.

16,2 tys. zł

2014 r.

55,5 tys. zł

2012 r.

1,6 mln zł

2011 r.

214,8 tys. zł

2010 r.

9,4 tys. zł

2009 r.

46,5 tys. zł

2008 r.

468,2 tys. zł

2007 r.

61,3 tys. zł

2006 r.

462,6 zł

2004 r.

3,1 tys. zł

2004
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3,1 tys. zł 462,6 zł 61,3 tys. zł 468,2 tys. zł 46,5 tys. zł 9,4 tys. zł 214,8 tys. zł 1,6 mln zł 55,5 tys. zł 16,2 tys. zł 71,8 tys. zł 32,7 tys. zł 4,7 tys. zł 1,6 mln zł 101,5 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 571 SĄD REJONOWY W LESZNIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000