Nazwa pełna

NOWA ENERGIA LEGIONOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000800868

NIP

5361942482

REGON

384193547

Adres siedziby

Olszankowa 36A, 05-120 Legionowo, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

26 sierpnia 2019 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

900 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest jednoosobowo prezes spółki lub prokurent

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

4,3 tys. zł

2022 r.

2,2 tys. zł

2021 r.

685,4 tys. zł

2021
2022
2023
685,4 tys. zł 2,2 tys. zł 4,3 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020