Poprzednio

ZARMEN SOLUTION

Nazwa pełna

ZARMEN SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

KRS

0000800582

NIP

5272903049

REGON

384177330

Adres siedziby

Chłodna 51, 00-867 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

22 sierpnia 2019 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

Przyczyną rozwiązania spółki jest podjęcie uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników nr 03 z dnia 25 stycznia 2023 r. , notariusz tomasz kurnicki, kancelaria notarialna przy ul. Królewskiej 23/1 w krakowie, repertorium a numer 419/2023, 25. 01. 2023, 25. 01. 2023

Status podatnika VAT
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

26 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019