Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 24 października 2023 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA IM. STANISŁAWA LISZEWSKIEGO

KRS

0000798576

NIP

7292731428

REGON

384085326

Adres siedziby

Kosynierów Gdyńskich 52 / B, 93-357 Łódź, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

8 sierpnia 2019 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składają dwaj członkowie zarządu działający łącznie

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Cel działania

1. Rozwój kultury, oświaty i edukacji 2. Wspieranie programów i inicjatyw prorozwojowych z zakresu kultury, sztuki i edukacji 3. Wspieranie karier młodzieży szczególnie uzdolnionej 4. Programowanie kultury Polskiej poza granicami na arenie międzynarodowej 5. Organizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym i edukacyjnym

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]