Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 19 grudnia 2019 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA IM. STANISŁAWA LISZEWSKIEGO

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000798576

NIP

7292731428

REGON

384085326

Data rejestracji

8 sierpnia 2019 r.

Adres siedziby

Kosynierów Gdyńskich 52 / B, 93-357 Łódź, Polska

E-mail

Dostęp do pełnych danych wymaga posiadania planu Rejestr.io Premium.

Aktywuj Rejestr.io Premium, aby zobaczyć adres e-mail.

Dowiedz się więcej »

Cel działania

1. Rozwój kultury, oświaty i edukacji 2. Wspieranie programów i inicjatyw prorozwojowych z zakresu kultury, sztuki i edukacji 3. Wspieranie karier młodzieży szczególnie uzdolnionej 4. Programowanie kultury Polskiej poza granicami na arenie międzynarodowej 5. Organizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym i edukacyjnym

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składają dwaj członkowie zarządu działający łącznie

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY